ห้างอัมพร ร่วมกับ Tellme

มอบเงินบริจาค จำนวน 15,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระ อัมพรพฤติ กรรมการผู้จัดการ อัมพรดีพาร์ทเม้นสโตร์ เป็นผู้มอบ

 

AmpornTellme1